Dự án : Đường cao tốc

Gói thầu 1B – Cao tốc TP.HCM – Long Thành- Dầu Giây

Người đăng: admin,Ngày đăng: 24-01-2013

BMT là nhà cung cấp Cấp phối đá dăm cho gói 1B, với khối lượng tổng cộng 6,000 m3 thi công đoạn đường dẫn vào cầu cạn dài khoảng 200 m2. ...

Gói thầu số 3 – DA Cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Dây

Người đăng: admin,Ngày đăng: 24-01-2013

POSCO E&C là nhà thầu chính thi công gói thầu số 3 dự án đường Cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, đoạn từ cầu Long Thành đến Quốc ...

Gói thầu 1A – DA Cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Dây

Người đăng: admin,Ngày đăng: 23-01-2013

Gói thầu 1A dự án đường Cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây do nhà thầu là Công ty China Road & Bridge Corporation đã khởi công từ tháng ...