Dây chuyền trộn cấp phối đá dăm

Máy trộn cấp phối theo công nghệ ASTEC của Mỹ với 5 bin trộn và các silo phụ gia đảm bảo tỷ lệ cấp phối chính xác, đạt công suất 350 tấn/giờ. Khả năng cung cấp đến 5000 tấn/ngày đêm.

Tùy theo yêu cầu kỹ thuật của từng dự án, tỷ lệ thành phần hạt của cấp phối đá dăm sẽ được tính toán và nhập vào hệ thống phần mềm điều khiển rồi tiến hành chạy máy trộn. Sản phẩm Dmax 25, Dmax 37.5 được sản xuất với độ chính xác tối đa tỷ lệ thành phần hạt theo yêu cầu. Đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn của từng dự án.

Hệ thống phần mềm có tên BWM-I.AC được đặt hàng xây dựng riêng cho máy trộn cấp phối của BMT, được điều khiển bởi kỹ sư có trình độ chuyên môn cao, luôn đảm bảo thành phần hạt đồng đều khi cấp hàng với số lượng lớn và liên tục.

Hệ thống trộn luôn được bảo trì bảo dưỡng định kỳ theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.