Gói thầu 1A – DA Cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Dây

Người đăng: admin,Ngày đăng: 23-01-2013

Gói thầu 1A dự án đường Cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây do nhà thầu là Công ty China Road & Bridge Corporation đã khởi công từ tháng 12/2009 và hoàn thành vào ngày 21/12/2012. Đây là gói thầu quan trọng của dự án thành phần 1, có chiều dài 3,5km gồm cầu cạn và đường dẫn vào cầu cạn, đi qua địa bàn Quận 9-TP.HCM. Đường có chiều rộng 4 làn xe và 2 làn xe khẫn cấp, vận tốc thiết kế là 100km/h.

Công ty Cổ phẩn VLXD BMT là nhà cung cấp chính vật liệu Cấp phối đá dăm Dmax25 và Dmax37.5 cho đoạn đường dẫn vào cầu cạn dài khoảng 300 m với khối lượng cung cấp tổng cộng khoảng 10,000 m3.


T
hi công CPĐD Dmax37.5 gói 1A


C
ông ty BMT tiến hành thảm nhựa sau khi hoàn thành lớp subbase và base


H
oàn thành gói thầu xây lắp 1A ngày 21-12-2012

Kết quả chấp thuận của TVGS về cấp phối đá dăm Subbase và Base của BMT


T
hư chấp thuận vật liệu Subbase của BMT


K
ết quả chấp thuật Vật liệu Subbase BMT


T
hư chấp thuật vật liệu Base BMT


K
ết quả chấp thuật vật liệu Base BMT