Công ty China Road & Bridge Corporation

Người đăng: admin,Ngày đăng: 24-01-2013

- Địa chỉ: 811/59/2 KDC Đại học Bách Khoa, Nguyễn Duy Trinh, P.Phú Hữu, Q9, Tp.HCM
- Hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cầu đường
- Sản phẩm: cung cấp và thi công Base, Subbase và BTNN (gói thầu số 1A, DA Cao tốc Tp.HCM – Dầu Dây)