Công ty cồ phần xây dựng công trình giao thông 710

Người đăng: admin,Ngày đăng: 09-04-2013

127 Đinh Tiên Hoàng, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: + (84).8.35109079/ 38412497 – Fax: + (84).8.38412497
Sản phẩm BMT cung cấp: đá cốt liệu các loại: 0×5, 5×10, 10×15,16×22 phục vụ sản xuất BTNN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 710 trực thuộc TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 6 – BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI, lĩnh vực thi công: chuyên ngành xây dựng các công trình giao thông công chánh, phạm vi hoạt động cả nước