Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 6

Người đăng: admin,Ngày đăng: 24-01-2013

- Địa chỉ: 127 Đinh Tiên Hoàng, Bình Thạnh, Tp.HCM
- Hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông
- Sản phẩm cung cấp: Base và Subbase, cốt liệu cho bê tông nhựa  gói 1B Cao tốc Tp.HCM – Dầu Giây