Nguồn nguyên liệu

Nhà máy sản xuất đá BMT đặt tại khu vực mỏ đá Tân Cang, nơi có nguồn đá nguyên liệu dồi dào với trữ lượng 5 triệu m3, cường độ kháng nén cao từ 1200 – 1400, cho phép khai thác đến năm 2020.

Nguyên liệu đầu vào luôn được giám sát chặt chẽ ngay tại hầm đá nhằm đảm bảo luôn sạch, đồng nhất, đúng cường độ đá gốc.

Đá thành phẩm được lấy mẫu và kiểm tra thành phần hạt cũng như các chỉ tiêu cơ lý hàng tuần, hàng tháng, đảm bảo đầu ra với nhất lượng cao nhất phục vụ khách hàng.