Sản phẩm tiêu biểu của BMT-METARIAL

Đá cấp phối 0-37.5 mm

Có Dmax = 37.5 mm Cấp phối đá dăm lớp Subbase (lớp móng dưới) Các dự án đường cao tốc, đường vào cảng, KCN có yêu cầu đặt biệt về thành ...

Đá cấp phối 0-25 mm

Có Dmax = 25 mm Cấp phối đá dăm lớp Base (lớp móng trên) Các dự án đường cao tốc, đường vào cảng, KCN có yêu cầu đặt biệt về thành ...

Đá 10-22 mm

Cỡ hạt từ 10-22 mm Bê tông nhựa nóng Bê tông xi măng cường độ cao. Thành phần của cấp phối đá dăm lớp Base, Subbase Kết quả thí nghiệm tham ...

Đá 5-10 mm

Cỡ hạt từ 5-10 mm Bê tông nhựa nóng Bê tông xi măng Thành phần của cấp phối đá dăm lớp Base, Subbase Kế quả thí nghiệm tham khảo:    

Đá mi bụi

Đá mi bụi có kích cỡ hạt từ 0-5mm. Đá mi bụi dùng làm nguyên liệu cho các sản phẩm sau: Bê tông nhựa nóng Bê công xi măng cường độ cao, ...