Sản phẩm : Đá cấp phối 0-25 mm

Dmax = 25 mm

  • Cấp phối đá dăm lớp Base (lớp móng trên)
  • Các dự án đường cao tốc, đường vào cảng, KCN có yêu cầu đặt biệt về thành phần hạt.

Thiết kế cấp phối Dmax 25 tham khảo: