Sản phẩm : Đá cấp phối 0-37.5 mm

Dmax = 37.5 mm

  • Cấp phối đá dăm lớp Subbase (lớp móng dưới)
  • Các dự án đường cao tốc, đường vào cảng, KCN có yêu cầu đặt biệt về thành phần hạt.

Thiết kết cấp phối Dmax 37.5 tham khảo: