Sản phẩm : Đá 5-10 mm

Cỡ hạt từ 5-10 mm

  • Bê tông nhựa nóng
  • Bê tông xi măng
  • Thành phần của cấp phối đá dăm lớp Base, Subbase

Kế quả thí nghiệm tham khảo: