Sản phẩm : Đá mi bụi

Đá mi bụi có kích cỡ hạt từ 0-5mmĐá mi bụi dùng làm nguyên liệu cho các sản phẩm sau:

  • Bê tông nhựa nóng
  • Bê công xi măng cường độ cao, chất lượng cao
  • Thành phần của cấp phối đá dăm lớp Base, Subbase

Kết quả thí nghiệm cường độ đá gốc: