Tin Tức BMT-GROUP

BMT nằm trong TOP 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam 2010

Người đăng: admin,Ngày đăng: 22-01-2013

Theo bảng báo cáo mới nhất của Công ty CP bao cáo đánh giá Việt Nam về việc xếp hạng các Doanh nghiệp nhà nước và Doanh nghiệp tư nhân lớn ...

Thảm nhựa cầu Sài Gòn

Người đăng: admin,Ngày đăng: 22-01-2013

Do tính chất khai thác đặc biệt của Cầu Sài Gòn. Nên BMT đã sử dụng nhiều loại vật liệu rất đặc biệt cho dự án này như sau: Nhũ tương ...