BMT is one of TOP 500 Vietnamese largest private enterprises

Post by: admin, Date: 22-01-2013

Theo bảng báo cáo mới nhất của Công ty CP bao cáo đánh giá Việt Nam về việc xếp hạng các Doanh nghiệp nhà nước và Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất cả nước, Công ty BMT lần đầu tiên được góp mặt trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhất lớn nhất Việt Nam năm 2010

Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (VietNam Report) kết hợp với Báo VietNamNet ngày 25/11 công bố bảng xếp hạng VNR500 – TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2010. Đây là năm thứ 4 liên tiếp, Bảng xếp hạng VNR500 được chính thức công bố để ghi nhận và tôn vinh thành quả của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Bảng xếp hạng VNR500 là kết quả nghiên cứu từ VietNam Report, được sự cố vấn của nhóm chuyên gia trong và ngoài nước, đứng đầu là GS. John Quelch, Phó Hiệu trưởng Harvard Business School.