Trang thiết bị

Xe xúc phục vụ tối đa cho việc chuyển đá thành phẩm ra bãi tập kết, đồng thời tiếp liệu vào các bin cốt liệu cho máy trộn cấp phối.

Hệ thống bàn cân chính xác, đạt tiêu chuẩn được kiểm định và cấp phép bởi cơ quan nhà nước có uy tín.

Đội xe cơ giới luôn trong tình trạng ổn định hoạt động liên tục nhằm phục vụ cho quá trình lấy đá từ hầm đưa vào bãi tập kết cũng như tiếp liệu vào phễu nguyên liệu.